NBA 2K12

Thể loại : Thể thao
Số đĩa : 2 DVD
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Ngày phát hành : 04/10/2011
8.9
Game score
 

Chi tiết

Giới thiệu game

Xem thêm

Yêu cầu cấu hình máy (pc)

Os : Windows XP/ Vista / Win 7 CPU: Pentium 4 2.4 Ghz Single Core processor (2.8 Ghz for Vista) RAM: 512 MB or more (1 GB for Vista) Hard Drive: 10.5 GB or more free space Video: 128 MB (ATI x1300 or NVIDIA 6600)

Os : Windows XP/ Vista / Win 7

CPU: Pentium 4 2.4 Ghz Single Core processor (2.8 Ghz for Vista)

RAM: 512 MB or more (1 GB for Vista)

Hard Drive: 10.5 GB or more free space

Video: 128 MB (ATI x1300 or NVIDIA 6600)

Xem thêm

Các bản mở rộng (expansion pack, dlc)

Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt

Xem thêm

Game cùng loại

Review

0

Review

0

Review

7.5

Review

8

Review

7

Review

8

Review

0

Review

7.8

Review

8

Review

9

Review

0

Review

8.3

Review

8

Review

8

Review

8.9

Review

7

Review

7.7

Review

8.9

Review

8.6

Review

8.3

Review

8.3

Review

8.8

Review

7.8

Review

8.5

Review

5.7

Review

7.8

Review

8.2

Review

7.7

Review

8.1

Review

6.7

Review

7.5

Review

8.1

Review

6.6

Review

8.2

Review

7.9

Review

7

Review

8.5

Collection

Review

7.5

Review

8

Review

9
DMCA.com Protection Status