Bắn súng góc nhìn thứ ba

State of Decay Lifeline

Review

Wait

State of Decay Lifeline

Ngày phát hành : 30/05/2014
Thể loại: Stealth game, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Hành động nhập vai, Thế giới mở, Game Zombie
Watch Dogs (Watch_Dogs)

Review

8

Watch Dogs (Watch_Dogs)

Ngày phát hành : 27/05/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Red Faction Complete

Review

Wait

Red Faction Complete

Ngày phát hành : 21/05/2014
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone
Scourge Outbreak

Review

7.2

Scourge Outbreak

Ngày phát hành : 02/04/2014
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Deus Ex The Fall

Review

Wait

Deus Ex The Fall

Ngày phát hành : 18/03/2014
Thể loại: Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Hành động nhập vai
DmC Devil May Cry Complete Edition

Review

8.5

DmC Devil May Cry Complete Edition

Ngày phát hành : 10/03/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Hack and slash, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Resident Evil 4 Ultimate HD Edition

Review

8.5

Resident Evil 4 Ultimate HD Edition

Ngày phát hành : 28/02/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie, Survival horror
Hitman Absolution Professional Edition

Review

9

Hitman Absolution Professional Edition

Ngày phát hành : 02/02/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Tomb Raider Game of the Year Edition

Review

9

Tomb Raider Game of the Year Edition

Ngày phát hành : 02/02/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Metal Gear Rising Revengeance

Review

8.4

Metal Gear Rising Revengeance

Ngày phát hành : 09/01/2014
Thể loại: Hành động, Hack and slash, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ baDMCA.com Protection Status