Bắn súng góc nhìn thứ ba

Star Trek

Review

7.3

Star Trek

Ngày phát hành : 13/04/2013
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Resident Evil 6

Review

9.1

Resident Evil 6

Ngày phát hành : 22/03/2013
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie, Survival horror
Tomb Raider

Review

9.4

Tomb Raider

Ngày phát hành : 05/03/2013
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Sniper Elite:Nazi Zombie Army

Review

7.3

Sniper Elite:Nazi Zombie Army

Ngày phát hành : 28/02/2013
Thể loại: Hành động, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng chiến thuật, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie
Dead Space 3

Review

9

Dead Space 3

Ngày phát hành : 05/02/2013
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Game Zombie, Survival horror
DMC Devil May Cry

Review

8.5

DMC Devil May Cry

Ngày phát hành : 25/01/2013
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Hack and slash, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Earth Defense Force: Insect Armageddon

Review

5.9

Earth Defense Force: Insect Armageddon

Ngày phát hành : 15/12/2012
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Hitman: Absolution

Review

9

Hitman: Absolution

Ngày phát hành : 20/11/2012
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Uprising44: The Silent Shadows

Review

6

Uprising44: The Silent Shadows

Ngày phát hành : 15/09/2012
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Chiến thuật, Real time strategy
Transformers Fall of Cybertron

Review

8.8

Transformers Fall of Cybertron

Ngày phát hành : 28/08/2012
Thể loại: Hành động, Trẻ em, Bắn súng góc nhìn thứ baDMCA.com Protection Status