Warhammer

Warhammer 40,000 Dawn of War III

Review

8

Warhammer 40,000 Dawn of War III

Ngày phát hành : 30/04/2017
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics
Warhammer 40,000 Space Marine Collection

Review

8.2

Warhammer 40,000 Space Marine Collection

Ngày phát hành : 21/08/2016
Thể loại: Hành động, Hack and slash, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Eisenhorn Xenos

Review

Wait

Eisenhorn Xenos

Ngày phát hành : 10/08/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu
Battlefleet Gothic Armada

Review

8

Battlefleet Gothic Armada

Ngày phát hành : 22/04/2016
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics
Warhammer 40,000 Deathwatch Enhanced Edition

Review

8

Warhammer 40,000 Deathwatch Enhanced Edition

Ngày phát hành : 16/10/2015
Thể loại: Chiến thuật, Turn based tactics
Warhammer 40,000 Armageddon

Review

7.5

Warhammer 40,000 Armageddon

Ngày phát hành : 26/11/2014
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy
Aarklash Legacy

Review

7.3

Aarklash Legacy

Ngày phát hành : 12/09/2013
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Phiêu lưu
Space Hulk 2013

Review

7.1

Space Hulk 2013

Ngày phát hành : 15/08/2013
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy
Warhammer 40,000: Dawn of War II Retribution

Review

8.4

Warhammer 40,000: Dawn of War II Retribution

Ngày phát hành : 01/03/2011
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Real time strategy
Warhammer 40,000: Dawn of War II Gold Edition

Review

8.5

Warhammer 40,000: Dawn of War II Gold Edition

Ngày phát hành : 11/03/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Real time strategyDMCA.com Protection Status