Amnesia

Get Even

Review

Wait

Get Even

Ngày phát hành : 26/05/2017
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Outlast 2

Review

8

Outlast 2

Ngày phát hành : 25/04/2017
Thể loại: Survival horror
SOMA

Review

8.5

SOMA

Ngày phát hành : 22/09/2015
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Kinh dị
Kholat

Review

8

Kholat

Ngày phát hành : 09/06/2015
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Kinh dị
Outlast Whistleblower

Review

9

Outlast Whistleblower

Ngày phát hành : 06/05/2014
Thể loại: Survival horror, Kinh dị
Daylight

Review

6

Daylight

Ngày phát hành : 29/04/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Kinh dị, Survival horror
Betrayer

Review

7.9

Betrayer

Ngày phát hành : 24/03/2014
Thể loại: Stealth game, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Amnesia A Machine for Pigs

Review

8.8

Amnesia A Machine for Pigs

Ngày phát hành : 11/09/2013
Thể loại: Survival horror, Kinh dị
Outlast

Review

8.3

Outlast

Ngày phát hành : 04/09/2013
Thể loại: Survival horror
Slender: The Arrival

Review

8.5

Slender: The Arrival

Ngày phát hành : 26/03/2013
Thể loại: Survival horror, Kinh dịDMCA.com Protection Status