Doom

Inner Chains

Review

Wait

Inner Chains

Ngày phát hành : 18/05/2017
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
DOOM

Review

8.3

DOOM

Ngày phát hành : 13/05/2016
Thể loại: Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Dead Effect

Review

7

Dead Effect

Ngày phát hành : 18/12/2014
Thể loại: Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Game Zombie
Doom 3 BFG Edition

Review

8

Doom 3 BFG Edition

Ngày phát hành : 16/10/2012
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Survival horror
Dreamkiller

Review

5

Dreamkiller

Ngày phát hành : 12/10/2009
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Survival horror
Legendary

Review

7.6

Legendary

Ngày phát hành : 21/11/2008
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Survival horror
Clive Barker's Jericho

Review

7.4

Clive Barker's Jericho

Ngày phát hành : 23/10/2007
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Doom 3 Gold Edition

Review

8.4

Doom 3 Gold Edition

Ngày phát hành : 04/04/2005
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Survival horrorDMCA.com Protection Status