Lego

LEGO City Undercover

Review

8

LEGO City Undercover

Ngày phát hành : 04/04/2017
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Trẻ em
LEGO Star Wars The Force Awakens

Review

7.2

LEGO Star Wars The Force Awakens

Ngày phát hành : 28/06/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Trẻ em
LEGO Marvel's Avengers

Review

7

LEGO Marvel's Avengers

Ngày phát hành : 26/01/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Trẻ em
LEGO Jurassic World

Review

7

LEGO Jurassic World

Ngày phát hành : 12/06/2015
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Trẻ em
LEGO Batman 3 Beyond Gotham

Review

7.8

LEGO Batman 3 Beyond Gotham

Ngày phát hành : 11/11/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Trẻ em
LEGO The Hobbit

Review

8

LEGO The Hobbit

Ngày phát hành : 11/04/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Trẻ em, Hành động nhập vai
The LEGO Movie Videogame

Review

8.8

The LEGO Movie Videogame

Ngày phát hành : 07/02/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Trẻ em
LEGO Marvel Super Heroes

Review

9.7

LEGO Marvel Super Heroes

Ngày phát hành : 22/10/2013
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Trẻ em
LEGO The Lord of the Rings

Review

9.1

LEGO The Lord of the Rings

Ngày phát hành : 13/11/2012
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Trẻ em, Hành động nhập vai
LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Review

8.7

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Ngày phát hành : 19/06/2012
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Trẻ emDMCA.com Protection Status