Đi cảnh ngang

Mark of the Ninja

Review

8.5

Mark of the Ninja

Ngày phát hành : 16/10/2012
Thể loại: Hành động, Stealth game, Đi cảnh ngang
Worms: Revolution

Review

7.8

Worms: Revolution

Ngày phát hành : 10/10/2012
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy, Đi cảnh ngang, Trẻ em
Total War Battles: Shogun

Review

7.5

Total War Battles: Shogun

Ngày phát hành : 29/08/2012
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Đi cảnh ngang, Game Mini
Awesomenauts

Review

8

Awesomenauts

Ngày phát hành : 01/08/2012
Thể loại: Hành động, Chiến thuật, Real time strategy, Đi cảnh ngang
Kung Fu Strike The Warrior's Rise

Review

8

Kung Fu Strike The Warrior's Rise

Ngày phát hành : 24/07/2012
Thể loại: Đối kháng, Đi cảnh ngang
Sonic the Hedgehog 4: Episode II

Review

7.2

Sonic the Hedgehog 4: Episode II

Ngày phát hành : 15/05/2012
Thể loại: Hành động, Platform, Đi cảnh ngang, Trẻ em
Scarygirl

Review

6

Scarygirl

Ngày phát hành : 09/04/2012
Thể loại: Hành động, Platform, Đi cảnh ngang, Game Mini
Rayman Origins

Review

8.8

Rayman Origins

Ngày phát hành : 29/03/2012
Thể loại: Hành động, Platform, Đi cảnh ngang, Trẻ em
Shank 2

Review

8.4

Shank 2

Ngày phát hành : 07/02/2012
Thể loại: Hành động, Beat 'em up, Hack and slash, Đi cảnh ngang
Trine 2

Review

9.1

Trine 2

Ngày phát hành : 07/12/2011
Thể loại: Hành động, Platform, Trí tuệ, Đi cảnh ngangDMCA.com Protection Status