Đối kháng

WWE 2K16 PC

Review

7

WWE 2K16 PC

Ngày phát hành : 11/03/2016
Thể loại: Thể thao, Đối kháng
BlazBlue Chrono Phantasma EXTEND

Review

8

BlazBlue Chrono Phantasma EXTEND

Ngày phát hành : 02/03/2016
Thể loại: Đối kháng
Mortal Kombat X Premium Edition

Review

7

Mortal Kombat X Premium Edition

Ngày phát hành : 26/02/2016
Thể loại: Đối kháng
Street Fighter V

Review

8

Street Fighter V

Ngày phát hành : 17/02/2016
Thể loại: Đối kháng
Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Review

8.2

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Ngày phát hành : 05/02/2016
Thể loại: Đối kháng, Đi cảnh ngang
Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends

Review

7

Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends

Ngày phát hành : 06/01/2016
Thể loại: Đối kháng, Đi cảnh ngang
Yatagarasu Attack on Cataclysm

Review

7.5

Yatagarasu Attack on Cataclysm

Ngày phát hành : 07/07/2015
Thể loại: Đối kháng
WWE 2K15

Review

7.8

WWE 2K15

Ngày phát hành : 28/04/2015
Thể loại: Đối kháng, Thể thao
Dead or Alive 5 Last Round

Review

7

Dead or Alive 5 Last Round

Ngày phát hành : 30/03/2015
Thể loại: Đối kháng
Dragon Ball Xenoverse

Review

8

Dragon Ball Xenoverse

Ngày phát hành : 27/02/2015
Thể loại: Đối khángDMCA.com Protection Status