Đối kháng

Zeno Clash 2

Review

6.6

Zeno Clash 2

Ngày phát hành : 30/04/2013
Thể loại: Hành động, Đối kháng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất
Kung Fu Strike The Warrior's Rise

Review

8

Kung Fu Strike The Warrior's Rise

Ngày phát hành : 24/07/2012
Thể loại: Đối kháng, Đi cảnh ngang
Street Fighter X Tekken

Review

8.4

Street Fighter X Tekken

Ngày phát hành : 11/05/2012
Thể loại: Đối kháng
The King of Fighters XIII

Review

8.5

The King of Fighters XIII

Ngày phát hành : 22/11/2011
Thể loại: Đối kháng
Super Street Fighter IV: Arcade Edition

Review

8.5

Super Street Fighter IV: Arcade Edition

Ngày phát hành : 08/07/2011
Thể loại: Đối kháng
Breaking The Rules: The Roman Tournament

Review

Wait

Breaking The Rules: The Roman Tournament

Ngày phát hành : 12/06/2011
Thể loại: Đối kháng
DragonBall Z M.U.G.E.N Edition 2011

Review

Wait

DragonBall Z M.U.G.E.N Edition 2011

Ngày phát hành : 24/03/2011
Thể loại: Đối kháng
BlazBlue: Calamity Trigger

Review

8.5

BlazBlue: Calamity Trigger

Ngày phát hành : 13/08/2010
Thể loại: Đối kháng
Street Fighter IV

Review

8.7

Street Fighter IV

Ngày phát hành : 02/07/2009
Thể loại: Đối kháng
Zeno Clash

Review

7.7

Zeno Clash

Ngày phát hành : 21/04/2009
Thể loại: Hành động, Đối kháng, Bắn súng góc nhìn thứ nhấtDMCA.com Protection Status