Game Mini

Metal Slug X

Review

Wait

Metal Slug X

Ngày phát hành : 02/10/2014
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Game Mini, Đi cảnh ngang
Metal Slug 3

Review

8.5

Metal Slug 3

Ngày phát hành : 14/02/2014
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Đi cảnh ngang, Game Mini
Cook, Serve, Delicious! Extra Crispy Edition

Review

Wait

Cook, Serve, Delicious! Extra Crispy Edition

Ngày phát hành : 09/10/2013
Thể loại: Xây dựng Kinh doanh, Chiến thuật, Trẻ em, Game Mini
Game Dev Tycoon

Review

8.8

Game Dev Tycoon

Ngày phát hành : 29/08/2013
Thể loại: Xây dựng Kinh doanh, Chiến thuật, Trẻ em, Game Mini
DuckTales Remastered

Review

7

DuckTales Remastered

Ngày phát hành : 13/08/2013
Thể loại: Hành động, Platform, Đi cảnh ngang, Game Mini, Trẻ em
CastleStorm

Review

7.8

CastleStorm

Ngày phát hành : 29/07/2013
Thể loại: Chiến thuật, Tower defense, Đi cảnh ngang, Game Mini
Skulls of the Shogun

Review

7.8

Skulls of the Shogun

Ngày phát hành : 28/07/2013
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy, Game Mini
Plants vs Zombies 2: It's About Time

Review

Wait

Plants vs Zombies 2: It's About Time

Ngày phát hành : 18/06/2013
Thể loại: Tower defense, Game Mini, Trẻ em, Game Zombie
Babel Rising

Review

Wait

Babel Rising

Ngày phát hành : 10/01/2013
Thể loại: Chiến thuật, Tower defense, Game khác, Game Mini
Angry Birds Collection

Review

8.1

Angry Birds Collection

Ngày phát hành : 08/11/2012
Thể loại: Trẻ em, Đi cảnh ngang, Game Mini, Trí tuệDMCA.com Protection Status