Game Mini

Total War Battles: Shogun

Review

7.5

Total War Battles: Shogun

Ngày phát hành : 29/08/2012
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Đi cảnh ngang, Game Mini
Roller Coaster Rampage

Review

Wait

Roller Coaster Rampage

Ngày phát hành : 19/06/2012
Thể loại: Xây dựng Kinh doanh, Trẻ em, Game Mini
Scarygirl

Review

6

Scarygirl

Ngày phát hành : 09/04/2012
Thể loại: Hành động, Platform, Đi cảnh ngang, Game Mini
All Zombies Must Die!

Review

5.1

All Zombies Must Die!

Ngày phát hành : 12/03/2012
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Hành động nhập vai, Game Mini, Game Zombie
Royal Envoy 2

Review

7

Royal Envoy 2

Ngày phát hành : 05/01/2012
Thể loại: Chiến thuật, Trẻ em, Game Mini, Xây dựng Kinh doanh
Minecraft

Review

Wait

Minecraft

Ngày phát hành : 18/11/2011
Thể loại: Survival horror, Thế giới mở, Game Mini, Game Zombie, Phiêu lưu
Farmscapes

Review

Wait

Farmscapes

Ngày phát hành : 10/06/2011
Thể loại: Trí tuệ, Trẻ em, Game Mini
Samurai II: Vengeance

Review

8.1

Samurai II: Vengeance

Ngày phát hành : 24/03/2011
Thể loại: Hành động, Hack and slash, Game Mini
Guardians of Graxia

Review

7

Guardians of Graxia

Ngày phát hành : 20/10/2010
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy, Game Mini
Blade Kitten

Review

5

Blade Kitten

Ngày phát hành : 22/09/2010
Thể loại: Hành động, Platform, Game Mini, Đi cảnh ngang, Hack and slashDMCA.com Protection Status