Game Zombie

Prototype 2

Review

8.8

Prototype 2

Ngày phát hành : 24/06/2012
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, Game Zombie
Resident Evil Operation Raccoon City

Review

7.1

Resident Evil Operation Raccoon City

Ngày phát hành : 15/05/2012
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie
All Zombies Must Die!

Review

5.1

All Zombies Must Die!

Ngày phát hành : 12/03/2012
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Hành động nhập vai, Game Mini, Game Zombie
Minecraft

Review

Wait

Minecraft

Ngày phát hành : 18/11/2011
Thể loại: Survival horror, Thế giới mở, Game Mini, Game Zombie, Phiêu lưu
Dead Rising 2: Off The Record

Review

7.8

Dead Rising 2: Off The Record

Ngày phát hành : 11/10/2011
Thể loại: Hành động, Survival horror, Beat 'em up, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Thế giới mở, Game Zombie
Dead Island

Review

8.3

Dead Island

Ngày phát hành : 06/09/2011
Thể loại: Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Hành động nhập vai, Thế giới mở, Game Zombie, Survival horror
Dead Space 2

Review

8.4

Dead Space 2

Ngày phát hành : 25/01/2011
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Game Zombie, Survival horror
Trapped Dead

Review

8

Trapped Dead

Ngày phát hành : 16/12/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Game Zombie, Survival horror
Prototype

Review

8.1

Prototype

Ngày phát hành : 07/12/2010
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, Game Zombie
Evil Days: Pound of Ground

Review

5.7

Evil Days: Pound of Ground

Ngày phát hành : 05/11/2010
Thể loại: Hành động, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game ZombieDMCA.com Protection Status