GTA clone

Saints Row IV Game of the Century Edition

Review

8.6

Saints Row IV Game of the Century Edition

Ngày phát hành : 16/07/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Watch Dogs (Watch_Dogs)

Review

8

Watch Dogs (Watch_Dogs)

Ngày phát hành : 27/05/2014
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Red Faction Complete

Review

Wait

Red Faction Complete

Ngày phát hành : 21/05/2014
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone
Saints Row IV

Review

8.6

Saints Row IV

Ngày phát hành : 20/08/2013
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Ride to Hell: Retribution

Review

Wait

Ride to Hell: Retribution

Ngày phát hành : 28/06/2013
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Beat 'em up, Thế giới mở, GTA clone
Sleeping Dogs

Review

8.9

Sleeping Dogs

Ngày phát hành : 19/08/2012
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Saints Row: The Third

Review

9

Saints Row: The Third

Ngày phát hành : 15/11/2011
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Mafia II: Joe's Adventures

Review

6

Mafia II: Joe's Adventures

Ngày phát hành : 23/11/2010
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone
Mafia II

Review

8.5

Mafia II

Ngày phát hành : 24/08/2010
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone
Just Cause 2 Complete

Review

8.5

Just Cause 2 Complete

Ngày phát hành : 23/03/2010
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mởDMCA.com Protection Status