GTA clone

The Saboteur

Review

8.1

The Saboteur

Ngày phát hành : 04/12/2009
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, GTA clone, Stealth game, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Red Faction: Guerrilla

Review

7.8

Red Faction: Guerrilla

Ngày phát hành : 15/09/2009
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
The Godfather II

Review

6.6

The Godfather II

Ngày phát hành : 09/04/2009
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone
Wheelman

Review

6.9

Wheelman

Ngày phát hành : 24/03/2009
Thể loại: Hành động, Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone
Saints Row 2

Review

6.8

Saints Row 2

Ngày phát hành : 06/01/2009
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Bully: Scholarship Edition

Review

8.1

Bully: Scholarship Edition

Ngày phát hành : 21/10/2008
Thể loại: Hành động, Hành động - Phiêu lưu, Beat 'em up, GTA clone, Thế giới mở
Mercenaries 2: World in Flames

Review

7.5

Mercenaries 2: World in Flames

Ngày phát hành : 31/08/2008
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone, Thế giới mở
Driver: Parallel Lines

Review

7

Driver: Parallel Lines

Ngày phát hành : 26/06/2007
Thể loại: Hành động, Đua xe, Thế giới mở, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone
Scarface: The World is Yours

Review

7.8

Scarface: The World is Yours

Ngày phát hành : 13/10/2006
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone
Just Cause

Review

8.7

Just Cause

Ngày phát hành : 22/09/2006
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA cloneDMCA.com Protection Status