GTA clone

Reservoir Dogs

Review

5.8

Reservoir Dogs

Ngày phát hành : 25/08/2006
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone
True Crime: New York City

Review

7.5

True Crime: New York City

Ngày phát hành : 24/03/2006
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, GTA clone
The Godfather

Review

7

The Godfather

Ngày phát hành : 21/03/2006
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone
25 to Life

Review

5.7

25 to Life

Ngày phát hành : 18/01/2006
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, GTA clone
Crime Life: Gang Wars

Review

5.2

Crime Life: Gang Wars

Ngày phát hành : 11/11/2005
Thể loại: Hành động, Hành động - Phiêu lưu, Beat 'em up, Thế giới mở, GTA clone
Mafia: The City of Lost Heaven

Review

9.2

Mafia: The City of Lost Heaven

Ngày phát hành : 29/08/2002
Thể loại: Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone, Hành động - Phiêu lưuDMCA.com Protection Status