Hành động - Phiêu lưu

Grand Theft Auto 3 (GTA 3)

Review

8.7

Grand Theft Auto 3 (GTA 3)

Ngày phát hành : 21/05/2002
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Max Payne

Review

8.9

Max Payne

Ngày phát hành : 26/07/2001
Thể loại: Hành động, Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Resident Evil 3 Nemesis

Review

7

Resident Evil 3 Nemesis

Ngày phát hành : 01/12/2000
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie
Grand Theft Auto 2 (GTA 2)

Review

7.3

Grand Theft Auto 2 (GTA 2)

Ngày phát hành : 27/10/1999
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở
Resident Evil 2

Review

8.3

Resident Evil 2

Ngày phát hành : 21/06/1998
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie
Resident Evil

Review

8

Resident Evil

Ngày phát hành : 12/09/1997
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game ZombieDMCA.com Protection Status