Hành động

Deadlight Director's Cut

Review

7

Deadlight Director's Cut

Ngày phát hành : 21/06/2016
Thể loại: Hành động, Platform, Survival horror, Game Zombie, Đi cảnh ngang
Mighty No. 9

Review

6

Mighty No. 9

Ngày phát hành : 21/06/2016
Thể loại: Hành động, Platform, Trẻ em, Đi cảnh ngang
Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan

Review

6

Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan

Ngày phát hành : 24/05/2016
Thể loại: Hành động, Beat 'em up, Trẻ em
Republique Remastered Episode 5

Review

8

Republique Remastered Episode 5

Ngày phát hành : 22/03/2016
Thể loại: Hành động, Stealth game
Alekhine's Gun

Review

7

Alekhine's Gun

Ngày phát hành : 12/03/2016
Thể loại: Hành động, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Tom Clancy's The Division

Review

Wait

Tom Clancy's The Division

Ngày phát hành : 08/03/2016
Thể loại: Hành động, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Toy Soldiers Complete

Review

8

Toy Soldiers Complete

Ngày phát hành : 17/02/2016
Thể loại: Hành động, Chiến thuật, Tower defense
Arslan The Warriors of Legend

Review

7.8

Arslan The Warriors of Legend

Ngày phát hành : 10/02/2016
Thể loại: Hành động, Hack and slash
Dying Light The Following Enhanced Edition

Review

8.5

Dying Light The Following Enhanced Edition

Ngày phát hành : 09/02/2016
Thể loại: Hành động, Survival horror, Thế giới mở, Game Zombie
Dying Light The Following

Review

Wait

Dying Light The Following

Ngày phát hành : 09/02/2016
Thể loại: Hành động, Survival horror, Thế giới mở, Game ZombieDMCA.com Protection Status