Hành động nhập vai

Might & Magic Showdown

Review

Wait

Might & Magic Showdown

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Chiến thuật, Hành động nhập vai
SpellForce 3

Review

Wait

SpellForce 3

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Hành động nhập vai
Battle Chasers Nightwar

Review

Wait

Battle Chasers Nightwar

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Turn based strategy, Hành động nhập vai
ELEX

Review

Wait

ELEX

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Hành động nhập vai, Thế giới mở
Two Worlds II Call of the Tenebrae

Review

Wait

Two Worlds II Call of the Tenebrae

Ngày phát hành : 25/05/2017
Thể loại: Hành động nhập vai, Thế giới mở
The Surge

Review

Wait

The Surge

Ngày phát hành : 16/05/2017
Thể loại: Hành động nhập vai
Expeditions Viking

Review

8

Expeditions Viking

Ngày phát hành : 27/04/2017
Thể loại: Chiến thuật, Turn based tactics, Hành động nhập vai
Dragon Quest Heroes II

Review

8

Dragon Quest Heroes II

Ngày phát hành : 25/04/2017
Thể loại: Hack and slash, Hành động nhập vai
Dark Souls III The Fire Fades Edition

Review

8

Dark Souls III The Fire Fades Edition

Ngày phát hành : 21/04/2017
Thể loại: Hack and slash, Hành động nhập vai, Thế giới mở
Vikings Wolves of Midgard

Review

7

Vikings Wolves of Midgard

Ngày phát hành : 28/03/2017
Thể loại: Hành động nhập vaiDMCA.com Protection Status