Hành động nhập vai

Jade Empire: Special Edition

Review

8

Jade Empire: Special Edition

Ngày phát hành : 12/04/2005
Thể loại: Hành động nhập vai
Star Wars: Knights of the Old Republic II-The Sith Lords

Review

8.3

Star Wars: Knights of the Old Republic II-The Sith Lords

Ngày phát hành : 10/02/2005
Thể loại: Hành động nhập vai
Star Wolves

Review

7.5

Star Wolves

Ngày phát hành : 15/11/2004
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Hành động nhập vai
Star Wars: Knights of the Old Republic

Review

9.2

Star Wars: Knights of the Old Republic

Ngày phát hành : 18/11/2003
Thể loại: Hành động nhập vai
Diablo II

Review

9

Diablo II

Ngày phát hành : 29/06/2000
Thể loại: Hành động nhập vai, Hack and slash
Diablo

Review

8.9

Diablo

Ngày phát hành : 20/12/1996
Thể loại: Hành động nhập vai, Hack and slashDMCA.com Protection Status