Kinh dị

Get Even

Review

Wait

Get Even

Ngày phát hành : 26/05/2017
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Inner Chains

Review

Wait

Inner Chains

Ngày phát hành : 18/05/2017
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Dead Rising 4

Review

7.5

Dead Rising 4

Ngày phát hành : 06/12/2016
Thể loại: Hành động, Survival horror, Beat 'em up, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Thế giới mở, Game Zombie
Killing Floor 2

Review

Wait

Killing Floor 2

Ngày phát hành : 18/11/2016
Thể loại: Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Game Zombie
Dead Rising

Review

8

Dead Rising

Ngày phát hành : 13/09/2016
Thể loại: Hành động, Survival horror, Beat 'em up, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Thế giới mở, Game Zombie
Phantaruk

Review

7

Phantaruk

Ngày phát hành : 16/08/2016
Thể loại: Stealth game, Survival horror, Kinh dị
Dead Island Definitive Collection

Review

8

Dead Island Definitive Collection

Ngày phát hành : 31/05/2016
Thể loại: Survival horror, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Hành động nhập vai, Thế giới mở, Game Zombie
DOOM

Review

8.3

DOOM

Ngày phát hành : 13/05/2016
Thể loại: Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
DreadOut Keepers of the Dark

Review

7.8

DreadOut Keepers of the Dark

Ngày phát hành : 24/03/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Kinh dị
Alien Isolation Collection

Review

8.4

Alien Isolation Collection

Ngày phát hành : 06/01/2016
Thể loại: Stealth game, Survival horror, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dịDMCA.com Protection Status