Kinh dị

Dead Island

Review

8.3

Dead Island

Ngày phát hành : 06/09/2011
Thể loại: Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Hành động nhập vai, Thế giới mở, Game Zombie, Survival horror
F.E.A.R. 3

Review

7.5

F.E.A.R. 3

Ngày phát hành : 21/06/2011
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Survival horror
Alice: Madness Returns

Review

8

Alice: Madness Returns

Ngày phát hành : 14/06/2011
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Kinh dị, Survival horror
Hydrophobia Prophecy

Review

7.5

Hydrophobia Prophecy

Ngày phát hành : 09/05/2011
Thể loại: Hành động, Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Kinh dị
Black Mirror III

Review

8.3

Black Mirror III

Ngày phát hành : 04/02/2011
Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dị
Dead Space 2

Review

8.4

Dead Space 2

Ngày phát hành : 25/01/2011
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Game Zombie, Survival horror
Dead Rising 2

Review

8

Dead Rising 2

Ngày phát hành : 28/09/2010
Thể loại: Hành động, Survival horror, Beat 'em up, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, Game Zombie, Kinh dị
Amnesia: The Dark Descent

Review

8.3

Amnesia: The Dark Descent

Ngày phát hành : 08/09/2010
Thể loại: Survival horror, Kinh dị
Singularity

Review

8.2

Singularity

Ngày phát hành : 25/06/2010
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Darkness Within 2: The Dark Lineage

Review

7.8

Darkness Within 2: The Dark Lineage

Ngày phát hành : 28/05/2010
Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dịDMCA.com Protection Status