Kinh dị

Killing Floor

Review

8.2

Killing Floor

Ngày phát hành : 14/05/2009
Thể loại: Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Game Zombie
NecroVision

Review

6.1

NecroVision

Ngày phát hành : 27/02/2009
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Game Zombie
F.E.A.R. 2: Project Origin

Review

8.9

F.E.A.R. 2: Project Origin

Ngày phát hành : 10/02/2009
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Survival horror
Cryostasis: Sleep of Reason

Review

8

Cryostasis: Sleep of Reason

Ngày phát hành : 05/12/2008
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Survival horror
Left 4 Dead

Review

8.7

Left 4 Dead

Ngày phát hành : 18/11/2008
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Game Zombie, Survival horror
Silent Hill Homecoming

Review

7.6

Silent Hill Homecoming

Ngày phát hành : 06/11/2008
Thể loại: Kinh dị, Survival horror
Dead Space

Review

8.7

Dead Space

Ngày phát hành : 20/10/2008
Thể loại: Hành động, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Game Zombie, Survival horror
S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky

Review

7.8

S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky

Ngày phát hành : 05/09/2008
Thể loại: Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Survival horror
Alone in the Dark

Review

6.3

Alone in the Dark

Ngày phát hành : 20/06/2008
Thể loại: Hành động, Kinh dị, Survival horror
Dracula: Origin

Review

7.5

Dracula: Origin

Ngày phát hành : 20/05/2008
Thể loại: Phiêu lưu, Kinh dịDMCA.com Protection Status