Marvel Ultimate Alliance

Review

8.4

Marvel Ultimate Alliance

Ngày phát hành : 27/07/2016
Thể loại: Hành động nhập vai
Final Fantasy IX

Review

7.5

Final Fantasy IX

Ngày phát hành : 13/05/2016
Thể loại: Hành động nhập vai
Final Fantasy VI

Review

7

Final Fantasy VI

Ngày phát hành : 16/12/2015
Thể loại: Hành động nhập vai
Final Fantasy V

Review

Wait

Final Fantasy V

Ngày phát hành : 24/09/2015
Thể loại: Hành động nhập vai
BlazBlue Continuum Shift Extend

Review

7

BlazBlue Continuum Shift Extend

Ngày phát hành : 11/12/2014
Thể loại: Đối kháng
Guilty Gear X2 #Reload

Review

Wait

Guilty Gear X2 #Reload

Ngày phát hành : 05/09/2014
Thể loại: Đối kháng, Đi cảnh ngang
FIFA 14

Review

8

FIFA 14

Ngày phát hành : 24/09/2013
Thể loại: Thể thao
Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014)

Review

7.7

Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014)

Ngày phát hành : 20/09/2013
Thể loại: Thể thao
Blood Bowl

Review

7

Blood Bowl

Ngày phát hành : 11/10/2012
Thể loại: Chiến thuật, Thể thao
NBA 2K13

Review

8.9

NBA 2K13

Ngày phát hành : 02/10/2012
Thể loại: Thể thaoDMCA.com Protection Status