Phiêu lưu

Memento Mori 2

Review

7.8

Memento Mori 2

Ngày phát hành : 13/05/2014
Thể loại: Phiêu lưu
Moebius Empire Rising

Review

6

Moebius Empire Rising

Ngày phát hành : 15/04/2014
Thể loại: Phiêu lưu
Broken Sword 5 The Serpent’s Curse

Review

7.8

Broken Sword 5 The Serpent’s Curse

Ngày phát hành : 04/12/2013
Thể loại: Phiêu lưu
Secret Files Sam Peters

Review

Wait

Secret Files Sam Peters

Ngày phát hành : 18/10/2013
Thể loại: Phiêu lưu
Aarklash Legacy

Review

7.3

Aarklash Legacy

Ngày phát hành : 12/09/2013
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Phiêu lưu
The Walking Dead: 400 Days

Review

9

The Walking Dead: 400 Days

Ngày phát hành : 03/07/2013
Thể loại: Phiêu lưu, Game Zombie, Survival horror
Jack Keane 2: The Fire Within

Review

6

Jack Keane 2: The Fire Within

Ngày phát hành : 29/06/2013
Thể loại: Phiêu lưu
The Cave

Review

8

The Cave

Ngày phát hành : 23/01/2013
Thể loại: Platform, Phiêu lưu, Trí tuệ, Đi cảnh ngang
The Walking Dead Game of the Year

Review

9.4

The Walking Dead Game of the Year

Ngày phát hành : 21/11/2012
Thể loại: Survival horror, Phiêu lưu, Game Zombie
Lucius

Review

6.5

Lucius

Ngày phát hành : 26/10/2012
Thể loại: Stealth game, Kinh dị, Phiêu lưu, Game khácDMCA.com Protection Status