Platform

Troll and I

Review

Wait

Troll and I

Ngày phát hành : 21/03/2017
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform
Edge of Twilight Return To Glory Chapter 1

Review

Wait

Edge of Twilight Return To Glory Chapter 1

Ngày phát hành : 28/09/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform, Hack and slash
Deadlight Director's Cut

Review

7

Deadlight Director's Cut

Ngày phát hành : 21/06/2016
Thể loại: Hành động, Platform, Survival horror, Game Zombie, Đi cảnh ngang
Mighty No. 9

Review

6

Mighty No. 9

Ngày phát hành : 21/06/2016
Thể loại: Hành động, Platform, Trẻ em, Đi cảnh ngang
Mirror's Edge Catalyst

Review

7.5

Mirror's Edge Catalyst

Ngày phát hành : 07/06/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform
Assassin's Creed Chronicles Trilogy

Review

Wait

Assassin's Creed Chronicles Trilogy

Ngày phát hành : 09/02/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform, Stealth game, Đi cảnh ngang
Assassin's Creed Chronicles Russia

Review

6

Assassin's Creed Chronicles Russia

Ngày phát hành : 09/02/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform, Stealth game, Đi cảnh ngang
Assassin's Creed Chronicles India

Review

7

Assassin's Creed Chronicles India

Ngày phát hành : 12/01/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform, Stealth game, Đi cảnh ngang
Sonic Lost World

Review

7

Sonic Lost World

Ngày phát hành : 02/11/2015
Thể loại: Hành động, Platform, Trẻ em
Mega Man Legacy Collection

Review

8

Mega Man Legacy Collection

Ngày phát hành : 25/08/2015
Thể loại: Hành động, Platform, Trẻ em, Đi cảnh ngangDMCA.com Protection Status