Real time strategy

Warhammer 40,000: Dawn of War II Retribution

Review

8.4

Warhammer 40,000: Dawn of War II Retribution

Ngày phát hành : 01/03/2011
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Real time strategy
Men of War: Assault Squad

Review

8

Men of War: Assault Squad

Ngày phát hành : 25/02/2011
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Real time strategy
Real Warfare: 1242

Review

4

Real Warfare: 1242

Ngày phát hành : 25/02/2011
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy
Majesty 2: Monster Kingdom

Review

7.5

Majesty 2: Monster Kingdom

Ngày phát hành : 11/01/2011
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy
The Kings' Crusade

Review

8.4

The Kings' Crusade

Ngày phát hành : 08/10/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy
Patrician IV: Conquest by Trade

Review

7.5

Patrician IV: Conquest by Trade

Ngày phát hành : 21/09/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Xây dựng Kinh doanh
R.U.S.E.

Review

8.2

R.U.S.E.

Ngày phát hành : 07/09/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy
Commander: Conquest of the Americas

Review

7.1

Commander: Conquest of the Americas

Ngày phát hành : 30/07/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Xây dựng Kinh doanh
The Guild 2: Renaissance

Review

8.1

The Guild 2: Renaissance

Ngày phát hành : 28/07/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Mô Phỏng
StarCraft II: Wings of Liberty

Review

9.5

StarCraft II: Wings of Liberty

Ngày phát hành : 27/07/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategyDMCA.com Protection Status