Game sắp phát hành

Sudden Strike 4

Review

Wait

Sudden Strike 4

Ngày phát hành : 30/08/2017
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy
Road Rage

Review

Wait

Road Rage

Ngày phát hành : 30/11/2017
Thể loại: Đua xe
The Guild 3 (The Guild III)

Review

Wait

The Guild 3 (The Guild III)

Ngày phát hành : 30/12/2017
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Mô Phỏng
Road Redemption

Review

Wait

Road Redemption

Ngày phát hành : 30/12/2017
Thể loại: Đua xe
ELEX

Review

Wait

ELEX

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Hành động nhập vai, Thế giới mở
Battle Chasers Nightwar

Review

Wait

Battle Chasers Nightwar

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Turn based strategy, Hành động nhập vai
SpellForce 3

Review

Wait

SpellForce 3

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Chiến thuật, Real time strategy, Hành động nhập vai
Might & Magic Showdown

Review

Wait

Might & Magic Showdown

Ngày phát hành : 31/12/2017
Thể loại: Chiến thuật, Hành động nhập vai
Bounty Train

Review

Wait

Bounty Train

Ngày phát hành : 30/03/2018
Thể loại: Mô PhỏngDMCA.com Protection Status