Stealth game

Alekhine's Gun

Review

7

Alekhine's Gun

Ngày phát hành : 12/03/2016
Thể loại: Hành động, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Hitman 2016 World of Assassination Episode 1

Review

Wait

Hitman 2016 World of Assassination Episode 1

Ngày phát hành : 11/03/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Tom Clancy's The Division

Review

Wait

Tom Clancy's The Division

Ngày phát hành : 08/03/2016
Thể loại: Hành động, Stealth game, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Assassin's Creed Chronicles Trilogy

Review

Wait

Assassin's Creed Chronicles Trilogy

Ngày phát hành : 09/02/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform, Stealth game, Đi cảnh ngang
Assassin's Creed Chronicles Russia

Review

6

Assassin's Creed Chronicles Russia

Ngày phát hành : 09/02/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform, Stealth game, Đi cảnh ngang
Assassin's Creed Chronicles India

Review

7

Assassin's Creed Chronicles India

Ngày phát hành : 12/01/2016
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Platform, Stealth game, Đi cảnh ngang
Alien Isolation Collection

Review

8.4

Alien Isolation Collection

Ngày phát hành : 06/01/2016
Thể loại: Stealth game, Survival horror, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị
Assassin's Creed Syndicate

Review

8

Assassin's Creed Syndicate

Ngày phát hành : 19/11/2015
Thể loại: Hành động, Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Thế giới mở
Batman Arkham Knight

Review

6.4

Batman Arkham Knight

Ngày phát hành : 28/10/2015
Thể loại: Hành động, Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Beat 'em up, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở
Metal Gear Solid V The Phantom Pain

Review

9

Metal Gear Solid V The Phantom Pain

Ngày phát hành : 01/09/2015
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Stealth game, Thế giới mởDMCA.com Protection Status