Survival horror

Impact Winter

Review

Wait

Impact Winter

Ngày phát hành : 23/05/2017
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror
Prey (2017)

Review

8

Prey (2017)

Ngày phát hành : 04/05/2017
Thể loại: Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất
Outlast 2

Review

8

Outlast 2

Ngày phát hành : 25/04/2017
Thể loại: Survival horror
Resident Evil 7 Biohazard (Biohazard 7 Resident Evil)

Review

8.5

Resident Evil 7 Biohazard (Biohazard 7 Resident Evil)

Ngày phát hành : 24/01/2017
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror
The Walking Dead A New Frontier

Review

8.4

The Walking Dead A New Frontier

Ngày phát hành : 20/12/2016
Thể loại: Survival horror, Phiêu lưu, Game Zombie
Dead Rising 4

Review

7.5

Dead Rising 4

Ngày phát hành : 06/12/2016
Thể loại: Hành động, Survival horror, Beat 'em up, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Thế giới mở, Game Zombie
Killing Floor 2

Review

Wait

Killing Floor 2

Ngày phát hành : 18/11/2016
Thể loại: Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ nhất, Kinh dị, Game Zombie
Dead Rising

Review

8

Dead Rising

Ngày phát hành : 13/09/2016
Thể loại: Hành động, Survival horror, Beat 'em up, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Kinh dị, Thế giới mở, Game Zombie
How to Survive 2

Review

7.7

How to Survive 2

Ngày phát hành : 08/09/2016
Thể loại: Survival horror, Hành động nhập vai, Game Zombie
Phantaruk

Review

7

Phantaruk

Ngày phát hành : 16/08/2016
Thể loại: Stealth game, Survival horror, Kinh dịDMCA.com Protection Status