Survival horror

Silent Hill 4: The Room

Review

8

Silent Hill 4: The Room

Ngày phát hành : 07/09/2004
Thể loại: Kinh dị, Survival horror
Silent Hill 3

Review

9

Silent Hill 3

Ngày phát hành : 07/11/2003
Thể loại: Kinh dị, Survival horror
Silent Hill 2

Review

8

Silent Hill 2

Ngày phát hành : 10/02/2003
Thể loại: Kinh dị, Survival horror
Resident Evil 3 Nemesis

Review

7

Resident Evil 3 Nemesis

Ngày phát hành : 01/12/2000
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie
Resident Evil 2

Review

8.3

Resident Evil 2

Ngày phát hành : 21/06/1998
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game Zombie
Resident Evil

Review

8

Resident Evil

Ngày phát hành : 12/09/1997
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Survival horror, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba, Game ZombieDMCA.com Protection Status