Thế giới mở

Grand Theft Auto: Vice City (GTA Vice City)

Review

8.7

Grand Theft Auto: Vice City (GTA Vice City)

Ngày phát hành : 12/05/2003
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Mafia: The City of Lost Heaven

Review

9.2

Mafia: The City of Lost Heaven

Ngày phát hành : 29/08/2002
Thể loại: Bắn súng góc nhìn thứ ba, Thế giới mở, GTA clone, Hành động - Phiêu lưu
Grand Theft Auto 3 (GTA 3)

Review

8.7

Grand Theft Auto 3 (GTA 3)

Ngày phát hành : 21/05/2002
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mở, Bắn súng, Bắn súng góc nhìn thứ ba
Grand Theft Auto 2 (GTA 2)

Review

7.3

Grand Theft Auto 2 (GTA 2)

Ngày phát hành : 27/10/1999
Thể loại: Hành động - Phiêu lưu, Thế giới mởDMCA.com Protection Status