Turn based strategy

Total War: SHOGUN 2

Review

9

Total War: SHOGUN 2

Ngày phát hành : 15/03/2011
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Turn based strategy
Greed Corp

Review

8

Greed Corp

Ngày phát hành : 03/12/2010
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy
Guardians of Graxia

Review

7

Guardians of Graxia

Ngày phát hành : 20/10/2010
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy, Game Mini
Sid Meier's Civilization V

Review

8.9

Sid Meier's Civilization V

Ngày phát hành : 21/09/2010
Thể loại: Chiến thuật, 4X game, Turn based strategy
Worms Reloaded

Review

8.1

Worms Reloaded

Ngày phát hành : 26/08/2010
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy, Đi cảnh ngang, Trẻ em
Elemental: War of Magic

Review

5

Elemental: War of Magic

Ngày phát hành : 24/08/2010
Thể loại: Chiến thuật, 4X game, Turn based strategy
Rise of Prussia

Review

5

Rise of Prussia

Ngày phát hành : 09/03/2010
Thể loại: Chiến thuật, Turn based strategy, Wargame
Napoleon: Total War

Review

8.9

Napoleon: Total War

Ngày phát hành : 23/02/2010
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Turn based strategy
Disciples III: Renaissance

Review

7.4

Disciples III: Renaissance

Ngày phát hành : 11/12/2009
Thể loại: Chiến thuật, 4X game, Turn based strategy
King Arthur The Role Playing Wargame

Review

7.3

King Arthur The Role Playing Wargame

Ngày phát hành : 24/11/2009
Thể loại: Chiến thuật, Real time tactics, Turn based strategy, Hành động nhập vaiDMCA.com Protection Status