Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp trên Game6789, bạn đồng ý và chấp thuận tuân thủ các quy định dưới đây của chúng tôi. Bạn đồng thời cũng thừa nhận rằng, công ty chúng tôi có quyền điều chỉnh các quy định này cho phù hợp với từng thời điểm, phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên website của Game6789. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

1.                  Giới thiệu về Game6789

 

Game6789 là  nơi cung cấp thông tin game nổi tiếng  miễn phí cho game thủ, cùng các tính năng khác như liên kết người chơi tới trang quảng cáo, các game của nhà cung cấp khác, đồng thời cho phép người chơi kết nối với bạn bè thông qua công cụ đăng tải tình trạng lên facebook và cùng nhiều tính năng nổi bật khác. 

2.                  Điều khoản sử dụng:

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Trang web Game6789.net và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web www.game6789.net

Giải thích thuật ngữ:
   
    “Khách hàng” là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và sử dụng trang web www.game6789.net dưới mọi hình thức.
    “Trang web” là trang web www.game6789.net, bao gồm cả các trang liên kết đối với các sản phẩm và dịch vụ của www.game6789.net
    “Điều khoản” là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập trang web www.game6789.net cần tuân theo. Khách hàng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

Điều khoản miễn trách đối với www.game6789.net

          1.            www.game6789.net đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại Trang web, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người sử dụng. Và như vậy, www.game6789.net không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên Website.

          2.            Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web, Khách hàng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan. Sẽ không có Thông tin nào tại Trang web này cấu thành một lời mời mua hoặc sử dụng sản phẩm nào. Do đó, Khách hàng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng Thông tin của Trang web.

          3.            www.game6789.net sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính; …

          4.            Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc Khách hàng sử dụng các Thông tin, dịch vụ do www.game6789.net cung cấp tại Trang web sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, www.game6789.net không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc Khách hàng sử dụng những thứ nêu trên sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.

          5.            Các Thông tin của Trang web không cấu thành một lời chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhắm tới bất kỳ hình thức quảng cáo đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nếu vi phạm, những Thông tin đó sẽ không được xem là thông tin hợp pháp.

          6.            Việc sử dụng Trang web và các nội dung của nó có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập nào, bao gồm cả Khách hàng. Các thông tin, và cả những quan điểm của nội dung Trang web không hề cấu thành sự thuyết phục hay lời chào hàng của www.game6789.net về việc tư vấn, mua hay bán bất kỳ sản phẩm nào. Ngoài ra, nội cung các bài báo và các diễn giải số liệu chỉ là những quan điểm chủ quan của người cung cấp, do đó, người sử dụng chỉ nên sử dụng các bài báo và số liệu trên Trang web như thông tin tham khảo.

          7.            www.game6789.net sẽ không đưa ra bất kỳ một sự đảm bảo nào và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung điện tử nào được cung cấp bởi bên thứ ba về độ chính xác, chủ đề, chất lượng hoặc tính thời sự của những nội dung điện tử trên Trang web. www.game6789.net cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của bất kỳ trang web nào được kết nối hoặc bất kỳ đường link nào chứa một trang web được kết nối với Trang web của www.game6789.net.

          8.            www.game6789.net sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Trang web.

        9.           www.game6789.net sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Khách hàng tải những thông tin hoặc phần mềm từ Trang web. Hơn nữa, www.game6789.net sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào, kể cả việc khách hàng phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ Trang web. www.game6789.net sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ Trang web để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép. Nếu vi phạm nội dung của Điều khoản này, Khách hàng đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm đã đăng ký độc quyền của www.game6789.net.

        11.           Toàn bộ Website và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của Website thuộc quyền sở hữu của www.game6789.net, được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động, www.game6789.net có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng Website hoặc các nội dung của Website mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này, www.game6789.net cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi Website gây ra.

        12.           Những điều khoản từ chối trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/ truy cập Trang web và/ hoặc Khách hàng tham gia vào một thỏa thuận có liên quan tới quyền lợi từ Dịch vụ do www.game6789.net cung cấp.

        13.           Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Website. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. www.game6789.net có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của www.game6789.net để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

Các điều khoản khác

    Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
    Các Điều khoản miễn trách đối với www.game6789.net sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/truy cập Trang web và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ Dịch vụ do www.game6789.net cung cấp.
    Bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các Dịch vụ riêng biệt sẽ được đăng tải trên các trang cụ thể dành riêng cho các Dịch vụ liên quan trên Trang web. Nếu Khách giao dịch/sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, họ sẽ được xem như đã chấp thuận các Điều khoản liên quan tới các sản phẩm đó và đồng thời, các Điều khoản trong văn bản này.
    www.game6789.net có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng Website hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.

Luật áp dụng và Thẩm quyền

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam để giải quyết.

 

3.                  Liên Hệ

Khi phát hiện ra lỗi của trang web, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua diễn đàn  www.game6789.net

DMCA.com Protection Status